این فروشگاه آنلاین با استفاده از نرم افزار سبد خرید پرستاشاپ ایجاد شده است

و در حال حاضر خرید اینترنتی ازآن غیر فعال است.